Skip to content

QuestionPlease Help me for my math activity about Arithmetic

Do you have a similar question? Our professional writers have done a similar paper in past. Give Us your instructions and wait for a professional assignment!        

QuestionPlease Help me for my math activity about Arithmetic Sequence and Series. Thank you!FILIPINO 10MODYUL 1: ANG APAT NA BUWAN KO SA ESPANYAIsang SanaysayIto’y isang sanaysay na nagtatampok sa mayamang kultura at tradisyon ng Espanya sa pananaw ng isang teenager na dumadalaw sa magulang niyang parehong OFW sa Bracelona, isa sa mauunlad na lungsod ng Espanya.lpinapakita rin ditto ang buhay ng mga OFW na umaalis at nagsasakripisyo, baon ang pangarapng mas mabuting buhay para sa kani-kanilang pamliya.Inaasahang mga kasanayan sa Pampagkatuto1. Natutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahulugan. 2. Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng sariling patunay. 3. Natatalakay ang mga bahagi ng pinanuod na nagpapakita ng mga isyung pandaigdig.Pangkalahatang Gabay sa Pagkatuto ng Modyul 11. Basahin at unawaing mabuti ang bawat bahagi ng modyul. 2. Sundin ang mga panutong inilahad sa bawat gawain.3. Gamitin ang sagutang papel na inihanda sa pagsagot ng modyul. Bawal gumamit 4. Sundin ang petsa/araw ng pagpasa na inilahad sa modyulng lapis sa pagsagot.Mahalagang Tanong1. Bakit mahalaga ang pagiging bukas at paggalang sa pagkakaiba-iba ng mga lahi at mga tao?SANAYSAY…Ang sanaysay o essay sa ingles ay nagmula sa salitang Latin na exagium na nanggaling naman sa pandiwa na exagere na nangangahulugang “gawin, magpaalis, maglimbang, magbalanse.” Ang “sanaysay” naman sa Filipino ay salitang likha ni Alejandro G. Abadilla. Pinagsanib niya ang mga salitang “pagsasalaysay ng isang sanay” o “nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay.” Angsanaysay ay isang malayang pagpapahayag ng karanasan. damdamin, kuro-kuro ng isang manunulat at ito’y inilalahad sa isang malinaw, lohikal at nakakahikayat na pamamaraan.Dalawang Uri ng Sanaysay1. Pormal o Maanyo- sanaysay na tinatawag din na impersonal kung Naghahatid ng mahahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at lohikalito’y maimpormasyon.na pagsasaayos ng mgamateryales tungo sa ikalilinaw ng pinakapiling paksang tinatalakay. 2. Pamilyar o Palagayan- mapang-aliw, nagbibigay-lugod sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga paksaing karaniwan, pang araw-araw at personal. Idinidiin nito dito ang mga bagay-bagay mgo karanasan, at mga isyung bukod sa kababakasan ng personalidad ng may-akda.EnterYou sentANG APAT NA BUWAN KO SA ESPANYAIsang Sanaysay Ni Rebecca de Dios.Ako si Rebecca, labing-anim na taong gulang, anak ng mag-asawang OFW na kapwa nagtrarabaho sa Barcelona. Unang pagkakataon nila akong naisama nito dahil nagbago ang school calendar ng aking unibersidad. Sa isang malaki na hotel nagtratrabaho ang aking magulang, bago pa sila dumating ay inayos na nila ang oras ng kanilang pagpasok kaya nagawan nila ng paraan na tuwing sabado at linngo ay makasama ko sila sa pamamasyal. Dahil dito ay napasyalan ko ang mga lungsod ng Madrid, Seville. Toledo at Valencia kaya marami akong natutuhan at naranasan sa kanilang kaugalian, kultura at tradisyon.Sa buwan ng Abril-Hunyo ay nakaranas ako ng katamtamang panahon. Subalit sa buwan ng hulyo agosto ay sadyang napakainit daw ng panahon na kung ihahambing ay nangyayari sa buwan ng Marso at Abril sa Pilipinas. Sa mga panahong ito marami ang dumarayo sa Espanya lalo na sa lungsod ng Barcelona, upang pasyalan ang kanilang magagandang dalampasigan sa baybayin ng Dagat Mediterranean.Napakarami ring mga museo at mga teatro na masasalamin ang kanilang kasaysayan. Halimbawa ang Reina Sofia sa Madrid. Libreng nakakapasok dito sa araw ng miyerkules.huwebes at biyemes mula 7-9 ng gabi. Libre ring pumasok sa araw ng sabado at linggo mula umaga hanggang 2:30 ng hapon. National Art Museum of Catalonia kung saan ang gusali pa lang ay kahanga-hanga na.Bahagi rin ng kanilang makulay na kultura ang pagsasagawa ng bullfight kung saan ang mga kalalakihan ay nakikipagtagisan ng lakas sa toro. Gayundin, ang pagsayaw ng flamenco na labis kongnagustuhang panoorin dahil sa kahanga-hangang bilis ng paa ng mga mananayaw.Maraming makabagong tahanan at gusali subalit maraming gusali rin ang naitayo pa noong gitnang panahontulad ng Palacio Real sa Madrid, ang Toledo’s Ancient Rooftops sa Toledo, Basilica de la Sagrada Familia, Casa Vicens, Casa Batllo, Guell Pavilion at marami pang iba.Ang kanilang wika ay Spanish o Castillian na tinatawag nating Espanyol. Mayroon ding diyalektong ginagamit ang mga tao tulad ng Galician,Catalan,at Basque. Ang Ingles ay nauunawaan subalit ang paggamit nito ay hindi laganap. Gayunpaman, kung titira ka nang matagalan ay kailangan matuto ka ng wikang Espanyol dahil halos lahat ng mga produkto, at mahahalagang dokumento, babala sa daan at signages ay nasusulat sa kanilang salita. Natuwa ako dahil may mga salita silang agad kong naintindihan tulad ng bao, calle ventana, coche at iba pa. Nasakop nga pala tayo ng mahigit tatlongdaang taon kaya naging malaki ang impluwesya nila sa atin.Kapansin-pansin ang malalaking simbahang Katoliko sa Espanya. Nakararami pa rin sa mga Espanyol ang Katoliko na nasa humigit kumulang 80% -90% subalit marami pa rin sa ibang relihiyon tulad ng Islam at ibang pananampalataya tulad ng Jehova’s Witnesses, Mormons at iba pa. Gayunpaman, maraming Katoliko ang hindi regular na nagsisimba at nagsasagawa lamang ng riwal sa simbahan tulad ng pagbibinyag, pagpapakasal atpagbabasbas sa namatay.Ang kanilang almusal ay tinatawag na El Desayuno na karaniwang kapeng may gatas at tinapay lang. Saika 10-11 ng umaga ay muli silang kakain tapas ang tawag dito nakalagay sa maliliit na platito na pwedeng dampulin lang (fingerfood). Ang La Comida ang pinakamalaki nilang kain sa hapon, maraming putahe ang inihahanda. Naglalaan sila ng 2-3 oras sa pagkain ng tanghalian at nalalaan ng siesta pagtapos kumain. Tuwing 5-5:30 ng hapon ay kumakain sila ng La merienda. Ang pinakahuling parte ng pagkain ay tinatawag na La cenatuwing ika 9 ng gabi. Pagtapos ng hapunanay lumalabas sila upang maglakad-lakad at dumaraan sa mga restaurant at bar.Sa Espanya ay soccer o football ang tanyag na laro na nilalaro saanmang bahagi ng bansa. Hindi makokompleto ang kanilang linggo kung hindi sila makakapanood ng paborito nilangkoponan ang RealMadrid na may mahigit 228 milyong tagasuporta. Pormal ang pananamit, tanging mga kabataan ang nakita kong nakasuot ng pantalong maong t-shirt lalona sa lungsod ng Madrid. Ang mga nakatatandang babae ay naksuot ng blusa at polda o bestida. Ang mga kalalakihan ay nakasuot g may kwelyong pang-itaas,slacks at sapatos na balat Sa loob ng simbahan mayroon dresscode ipinagbabawal ang mga damit na hindi angkop sa simbahan.KASANAYANG PANGWIKAMga Pahayag Sa Pagbibigay Ng Sariling PananawMahalagang bagai ng ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ang pagpapahayag ng sanling pananaw o opiniyon. Kailangang matutuhan mo kung gayon ang mabisang paraan ng pagsasagawa nito. Ang mga sumusunod ay mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw:?Ang masasabi ko…? Ang pagkakaalam ko ay…Ang paniniwala ko ay… ? Ayon sa nabasa kong impormasyon…? Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mo dahil…Kung ako ang tatanungin.? Maaari po bang magbigay ng aking mungkahi? Maaari po bang magdagdag sa sinabi ninyo??Mahusay ang sinabi mo at ako man ay…? Para sa akin…? Sa tingin ay…? Tutol ako sa sinabi mo dahil…..? Ang aking pananaw ay…PAGPAPALALIMNatamo mo na ang mga sapat na kaalaman sa pag-unawa ng parabula ng Mediterranean. Ngayon naman, higit mo pang palalimin ito sa pamamagitan ng pag-uugnay sa akdang binasa sa iyong lipunang ginagalawan gamit ang mga patunay.Ang paglalakbay ni Rebecca sa Espanya ay naging behikulo sa atin upang lakbayin ang Espanya sa pamamagitan ng ating malawak na imahinayon at minulat niya tayo samga kagandahan na matatagpuan rito. Kung titignan natin ay maraming pagkakatuladang Espanya at Pilipinas. Masasabi mo bang sa pamamagitan ng panitikan naiuunay mo ang iyong sarili sa iba?Upang higit kang makumbinse ay pagtibayin pa natin ang iyong mga natutunan.Sa bahaging ito pagtutuunan mo ang pangunahing paksa at pantulong na ideya ng iyong akdang binabasa. Ang pangunahing paksa ay kung saan umiikot ang nilalamanng akda na karaniwang sumasagot sa “tungkol saan ang talata?”. Samantala ang pantulong na ideya ay siyang nagbibigay-linaw sa paksa upang higit na maunawaan ng mambabasa.MODYUL 1: MGA GAWAING PAMPAGKATUTOFILIPINO 10I. GAWAIN 1: PAGPAPALAWAK NG TALASALITAANNatutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahuluganPANUTO: Tukuyin at isulat sa pailang bago ang bilang ang titik ng sailiang kaparehomagkakaugnay angkahulugan ng salitang nakasulat nang madiin sa pangungusap. 1. Makikita sa kanilang mga museo at mga lumang gusali ang mayamangkasaysayang NAG-UUGAT pa samalayong nakaraan.a. naglalagib. nagtataglay c. nagmumulad. naiiwan2. Ang mga lalaki ay NAKIKIPAGTAGISAN ng lakas sa mga toro sa isinagawa nilang bullfight. a. nakikipagtiyagaan b. nakikipagpaligsahan c. nakikipag-isa d. nakikipagsabwatan3) Ang paa ng mga mananayaw ay singgaan ng hangin at hindi halos LUMALAPAT sa sahig.a. lumalakad b. sumasayad c.sumasayaw d. lumilitaw 4. Ang isang kaugalianNATATANGI sa mga espanyol ay ang paglalaan nila ngtatlong oras para sapanghalian at pagsi-siesta.a. naiibab. nakadaragdagc. nakakaparehod. nagagawa5. Maraming PUTAHE ang kanilang inihahanda sa tanghaliang tinatawag nilang La Cena.a. prutas b. ulamc. kanin at tinapay d. minatamisII. GAWAIN 2: PAGBIBIGAY NG SARILING PANANAW ( sana ay habaan niyo ang sagot dito upang maintindihan ko, salamat)Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng sariling patunay. PANUTO: Ilahad ang iyong sariling pananaw hinggil sa naibigay na isyu na ginagamitan ng mga pahayagsa pagbibigay ng pananaw.Isyu: Simula noong nakaraang taon hanggang ngayon ay patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga natatamaan sa Covid 19, lalo na sa bagong variant na Delta. Ano ang iyong pananaw hinggil dito?III. REPLEKSIYON ? sana ay habaan niyo ang sagot dito upang maintindihan ko, salamat)”Ang mabuting ugali, masaganang buhay ang sukli.”IV. MINI-TASK ( sana ay habaan niyo ang sagot dito upang maintindihan ko, salamat)Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng kasaysayan, ipinatutupad ang KWF Kapasiyahan ng Kalupunan Blg. 21-17 na nagtatakda ng temang, Filipino at Mga Katutubong Wika sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino, na naglalayon na ilaan ang Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi sa kasaysayan ng bansa at mga wika.Isa sa lingguhang tema nito ay “Wikang Filipino: Bigkis ng Magkakalayong Pulo” na kung saan isa sa mungkahing gawain nito ay ang Pagsulat ng sanaysay gamit ang wikang katutubo hinggil sa karanasan sa komunidad na sumasalamin sa pagkakaisa o pagbibigkis ng mga mamamayan. Ikaw ay inaasahang makagawa ng isang sanaysay batay sa temang nailahad. Gumawa rin ng pamagat patungkol rito.PamantayanPAGSULAT NG SANAYSAYNilalaman at Kaugnayan sa paksa- Kaangkupan at kabuluhan ng isinasaadOrganisason- Kaisahan ng diwa at daloy na talakayEstilo- Orihinalidad, pagkamalikhainMekaniks- Wastong pagbaybay, gramatika, at bantasMathAlgebraShare Question

Get a plagiarism-free order today   we guarantee confidentiality and a professional paper and we will meet the deadline.    

Leave a Reply

Order a plagiarism free paper today. Get 20% off your first order!

X